Evenementen

Op deze site staan de evenementen die georganiseerd worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In de Kalender welzijn op het werk staan de vormings- en bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren.

Evenementen van de FOD

In de rubriek Evenementen van de FOD worden alle activiteiten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opgenomen: studiedagen, infosessies,... Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven.

Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden opleidings- en bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren opgenomen.

Die activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen.

Mijn evenementen

In uw profiel vindt u de evenementen waarvoor u bent ingeschreven, de documentatie van bij de evenementen die u heeft bijgewoond, uw aanwezigheidsattesten, enz.

Heb je geen profiel? Meer informatie over de registratie in de rubriek Hoe inschrijven.

In de kijker

  • Infosessie Sociale verkiezingen 2024 (online)

    De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024, met een opstart van de procedure in december van dit jaar. Om ondernemingen en andere betrokken partijen bij te staan in hun voorbereiding op de organisatie van deze hoogdag van de sociale democratie, organiseert de FOD Werkgelegenheid enkele infosessies rond dit thema.
    Type evenement
  • Roadmap on Carcinogens: “STOP”

    Deze studiedag, georganiseerd door het Belgisch focal point binnen het kader van de activiteiten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), gaat over het preventieprincipe STOP (Substitutie, Technische maatregelen, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen), dat zal