Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

December 2023

 1. Steeds meer medewerkers melden zich langdurig ziek als gevolg van burn-out en/of stress. Van diegenen die na een tijdje het werk hervatten, is bijna de helft bang om te hervallen. Geen onterechte vrees, zo blijkt uit onderzoek, want bijna een kwart van hen doet dit ook effectief. Een belangrijke oorzaak is dat werkhervatting vaak als een
 2. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 1 december 2023 een studienamiddag met als thema Preventieadviseur en veiligheidscoördinator: bondgenoten of rivalen? In den beginne was er enkel de preventieadviseur. Met de opkomst van de regelgeving over de
 3. Werkt jouw organisatie met contractors, uitzendkrachten of leveranciers? Ken jij de specifieke risico's bij werken met derden? Heb je tools nodig om deze te kunnen analyseren en de nodige maatregelen te kunnen nemen? Doelgroep Preventieadviseurs, aankopers, personeelsverantwoordelijken, iedereen die regelmatig of occasioneel beroep doet
 4. Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid. Doelgroep Preventieadviseurs die meer willen weten over de machinerichtlijn, bestellingen, indienststellingen
 5. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
  Online
 6. Doelgroep: Alle medewerkers die bij een beginnende brand passend dienen te reageren. Voorkennis/vereiste: Geen Inhoud: Veel organisaties nemen steeds beter preventieve maatregelen tegen brand. Dit gebeurt niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar ook zeker omdat men meer en meer het belang inziet van goede preventieve
 7. Ben je op de hoogte van wat asbest precies is en waar het kan voorkomen? Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest? Heb je nood aan kennis om de wetgeving in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, toe te passen? Dan is deze opleiding wat je zoekt. Doelgroep Preventieadviseurs, leidinggevenden en
 8. Na een ernstig arbeidsongeval moet je een omstandig verslag opstellen, dat binnen de 10 kalenderdagen overgemaakt moet worden aan Toezicht Welzijn op het Werk. Dat is best een pittige deadline voor een rapport van die aard! Heb je al eens een omstandig verslag opgesteld, maar had je graag nog wat tips verzameld? Of heb je nog nooit een
  Online
 9. Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. Doelgroep Alle werknemers die werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. BA4 zijn
 10. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
 11. De arbeidsdeal voorziet in het recht op deconnectie. Sinds 1 januari 2023 moeten bedrijven met minstens 20 werknemers afspraken vastleggen over het recht om offline te zijn. Terecht, want een goede balans tussen werk en privé heeft een positieve impact op de focus en de productiviteit. Tijdens dit webinar ontdek je tips en tools om de
 12. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van je werknemers, opzet in je organisatie. Je ontdekt best practices en tools die je gemakkelijk naar je eigen organisatie vertaalt. Je brengt je eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keer je terug naar je
  Online
 13. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? De intervisies kaderen in de wetgeving Psychosociale risico’s op het werk. De sessies worden georganiseerd door enthousiaste vertrouwenspersonen en vrijwilligers
  Online
 14. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Doelgroep Als officieel aangestelde vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan deze intervisie. Het programma Lerend en ondersteunend netwerk Sinds 2013 kan je op
  Online
 15. De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau van toepassing. Daarnaast